Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt ook in de tuinbouw een steeds belangrijkere rol. Wij steven er dan ook naar om een zo verantwoord mogelijk geteeld product bij onze klanten te brengen. Dit doen we door;

Efficiƫnt omgaan met energie
Voor een goede groei van het gewas is Co2 nodig. Op onze hoofdlocatie beschikken we over een warmte-krachtkoppeling, ook wel WKK genoemd. Het gas dat in de WKK wordt verbrand levert ons Co2, warmte en elektriciteit op.
De Co2 wordt gezuiverd, de kas ingeblazen en door de plant gebruikt als bemesting om beter te groeien.
De warmte wordt gebruikt om de kas te verwarmen. Door het gebruikt van schermdoeken blijft het ook langer warm in de kassen.
De opgewekte elektriciteit wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet.
Op onze tweede locatie maken we gebruik van restwarmte en Co2 die via de OCAP geleverd wordt. Deze warmte en Co2 is een restproduct vanuit elektriciteitscentrales.

Hergebruik water en meststoffen
Onze teelt vindt plaats in een gesloten teeltsysteem. Hierdoor kunnen we het teveel gegeven water en bemesting hergebruiken. Regenwater wat op de kassen valt, wordt opgeslagen in een ondergrondse zandlaag. Het voedingswater wat de plant niet opneemt, vangen we op in een silo. Het zogenaamde drainwater mengen we weer met vers regenwater. Zo worden water en meststoffen niet verspild, maar optimaal hergebruikt.

Biologische bestrijdingsmiddelen
Ziekte en plagen houden we onder controle door zoveel mogelijk gebruikt te maken van natuurlijke vijanden.
Voor de ziekte of plagen die niet met een natuurlijke vijand bestreden kunnen worden, gebruiken we vooral biologische middelen. Door in te zetten op biologische gewasbescherming, wordt het milieu niet of nauwelijks belast.

GlobalCap
Wij zijn gecertificeerd volgens GlobalGap, Grasp en Nurture.
GlobalCap staat voor Global Good Agricultural Practice. Dit zijn de eisen voor voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit.
Het Grasp certificaat waarborgt een goed personeelsbeleid.
Het Nurture certificaat geeft aan dat we voldoen aan kwaliteitseisen van Tesco.  

Voor het behalen en behouden van deze certificaten houden we ons binnen onze organisatie aan strikte regels op het gebied van milieu, natuur en mens.

Afval
Het groene afval, papier en andere verpakkingsmaterialen voeren we gescheiden af.
Zo dragen wij ons steentje bij aan optimale recycling van producten.